Vizyonumuz

Gurur


Bu ülkenin kaynaklarından yaratılmış bir şirket olarak, ülkemize ve toplumumuza karşı sorumluluğumuz, tüm rakiplerimizden daha fazladır. Bu sorumlulukla, ülkeyi ve tüm toplumu daha ileri götürmek için attığımız her adım bizim için milli bir gururdur.

Bizim için herkesin yer almak istediği bir kurum olabilmek büyük bir gururdur. Pazar lideri olmanın ötesinde örnek alınan, yaptığı izlenen, fikir ve yaklaşımı önemsenen, insana ve teknik emniyete öncelik veren bir sektör lideri olmak hedefimizdir.Bireysel hedeflere ulaşmaktan ziyade toplu hedeflere odaklanmış büyük bir takım olmamız, kurumumuzu her zaman daha ileri götürecektir. İşlerimizin birbirini tamamladığını ve hızlandırdığını göstermek esastır. Kurumsal eksenimizi sürekli gelişim, mükemmellik ve adalet oluşturmaktadır. Bunları başarabilmiş bir organizasyon, herkes tarafından takdir gören ve üstünlüğü kabul edilen bir kurum haline gelir.


Güven


Herkesin parçası olabilmeyi arzu edeceği bir kurumun temelinde, o kurumu oluşturan tüm paydaşların arasındaki karşılıklı güven vardır. Adalet ve karşılıklı saygı sadece güven ortamında oluşur.

Bu güvenin gelişmesi ve bütüncül başarının doğması için, her paydaş elinden gelenin en iyisini ve en doğrusunu yapmayı hedeflemelidir. Kanunu, nizamı, ahlaki kuralları ve genel insani davranışları göz ardı etmeyerek yapılan işler doğru olandır, güveni pekiştirir.


İyi niyetle ortaya koyduğumuz çabalarımızın sonuçlarına güvenebilmemiz için sadece son netice değil, bu neticenin nasıl elde edildiği de çok önemlidir. Bizim iş yapma biçimimiz tüm etik ve "Sağlık- Emniyet- Çevre- Güvenlik" kurallarına uygun olmalıdır.


Artan Değer


Toplu çalışmayla hedeflerimize ulaşıp, problemleri alt etmek hem kurumumuzun hem aramızdaki her bireyin değerini yükseltir. Rakamsal olarak büyümemiz bize arzu ettiğimiz operasyon kabiliyetini sağlayacaktır.

Gerek satışta gerek pazar payında bu büyüklüğün arttırılması, değer artışını da beraberinde getirir. Ülke ekonomisinde büyük bir etkiye sahip olan kuruluşumuzun daha ileri gitmesi, ülkemiz ve toplumumuz açısından da önem taşıyacaktır.

Ortaya koyacağımız çabalarımızın mükemmelle ulaşması için müşterilerimizin beklentilerine yenilikçilik çerçevesinde karşılık vermeli, tüm işlerimizi yüksek bir verimlilik ve etkinlikle yerine getirmeliyiz. Bu şekilde tüm paydaşlarımıza değer katabilir, toplu değerimizi yükseltebiliriz.


Daha İleri


İstikrarlı büyümesini devam ettirebilen, sadece kendi sınırlarında kalmayıp, etki alanını tüm dünyaya genişletebilen bir kurum var olmaya devam edecektir.

Sektör lideri olmak, yenilikçi ve büyük projelere imza atabilmek anlamına gelir. İnsana yatırım yapıp bilgi oluşumunu, paylaşımını ve birikimini sağlamak, başarıya ulaşmamızın gereğidir.

İşletmenize En Uygun Çözümü Bulun